دست پخت مامان
دست پختی دلنشین و دوست داشتنی دست پختی همیشه خواستنینویسنده : کفشدوزک ; ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٧

 

هر کس هر آنچه دلش می خواهد بگوید

هر آنچه دلش نمی خواهد ، می شنود!

 

هر کس  بی  قصد چشم به خواب بندد

بی تمایل  چشم از خواب  بگشاید!

 

هر کس آتش فتنه بکارد

خرمن خرمن خاکستر ،پشیمانی درو کند!

 

 

راه اصلی کاهش اظطراب ،تفکر مداوم  و بی خوابی

بدون مراجعه به روانشناس

بعضی ها می گویند خدا دو گوش داد و دو چشم که دو وجهی ببینی و دو بار بیشتر از آنچه می گویی بشنوی ،..

اما من می گویم :خدا دو گوش داد و  دو  چشم  تا دو معنای  هر آواز را بدانی که دیده ای آن از کدام وجه آمده است اما  به یک بعد سخن بگویی و فتنه در کلام ننشانی .

و این یعنی درک چهار وجه از یک وجه و پاسخ یک وجهی که جمعا می شود پنج وجه  که ادراک خود را در شبانه روز به آن مشغول می کنی و این مشغولیت چنان است که آنچه خود گویی باز خود با دو گوش خواهی شنید و و دو وجه معنی بر آن خواهی نهاد که در مواجهه با وجوهه نام برده یک صورت مسئله 5 ضرب در 4 مجهولی برای ذهن خود ساخته ای( اگر و فقط اگر  یک جمله رد و بدل نموده باشی)و این را ه های مغز تو بار ها و بار ها روشن خواهند ماند تا جوابی یافته و خاموش شوند و وای به آن ساعت که گوینده سخنی بی منطق گفته باشد  پس برای آرامش ذهن بهتر همان  که ابتدا ارزش آن سخن که شنیدی بدانی بعد در پس جواب بر آیی و تا می توانی مکالمه را کوتاه نمایی . زیرا که بعد ه نمی دانی چه در مغز تو تورا اینچنین آشفته نموده است و راه چاره آن است که تمرکز به وجه آخر ( آنچه خود خواهی گفت )نمایی و سخن نگویی تا می توانی تا ذهن تو تنها درگیر و دار چهار وجه بی اساس خارج باشد که بر ان دلیل موجه نتوانی آورد و  خود ذهن آن راساده از خود برون خواهد نمود و پلک آسایش بر هم خواهی نهاد.

فیلسوف معاصر:"س.ص.م "یعنی خودم

 

 

 

کلمات کلیدی :پند و کلمات کلیدی :کاهش مشغله فکر و کلمات کلیدی :نصیحت و کلمات کلیدی :بدون روانشناس
نویسنده : کفشدوزک ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳

مراقب "رؤیاهایی که درسر میپرورانید "باشید، زیرا همین رؤیاها هستند

که "به واقعیت می پیوندند".

امرسون

کلمات کلیدی :پندی از امرسون